قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(كارشناسي ناپيوسته عمران)

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی زیر در گروه عمران و مديريت پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی دیگر دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند

رديف كارشناسي ناپيوسته عمران
1 تحليل سازه‌ها(2)
2 سازه‌هاي بتن آرمه(2)
3 سازه‌هاي فولادي(2)
4 روسازي
5 اصول مهندسي باد و زلزله
6 پل سازي
7 اصول مديريت ساخت
8 بارگذاري

گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26