راهیابی دانشجویان به المپیاد کشوری

راهيابي دانشجويان ساعي موسسه آموزش عالي خاوران آقايان 

محمدحسن عليزاده کاسب (کارشناسي-مهندسي عمران)
حسين فرهادي گرو (کارشناسي-مهندسي عمران)
را به مرحله نيمه نهايي المپياد کشوري به اين دانشجويان ساعي و خانواده محترمشان تبريک عرض مي نماييم.
اميد است با اتکال به خداوند بزرگ و کوشش و تلاش خود در راه پيشرفت و آباداني ميهن عزيزمان هر روز درخشان تر باشند.