جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
 
عنوان سخنرانی:
نقد و بررسی اولین آثار معماران پست مدرنیست ایرانی و تاثیر آن در بروز کردن معماری سنتی ایران
 
سخنران: 
جناب آقای مهندس علی توکلی فر
 
تاریخ سخنرانی: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
ساعت برگزاری :  ۱۲ الی ۱۴