اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :      
 
 بهبود عملکرد مسیریابی خودکار سنسورها در شبکه­های حسگر بیسیم با بهره­گیری از ارزیابی قدرت سیگنال 
 
استاد راهنما :. دکتر خزائی
 
دانشجو : انوشه زمضانی
 
تاریخ دفاع : 96/6/30
 
ساعت: 12