اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 28 دی 1398

جلسه معارفه

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود98

چهارشنبه مورخ 98/8/1 مقطع کاردانی ـ کارشناسی ، پنجشنبه 98/8/2 مقطع کارشناسی ارشد

در آمفی تئاتر موسسه برگزار گردید.