اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :      
 
تحلیل ویژگی­های جریان در حوضچه های تاخیری سیلاب های شهری با مقطع ذوزنقه با استفاده از روش حجم محدود 
  
 
استاد راهنما :. دکتر ابراهیم علامتیان
 
دانشجو : محمدرضا حسینیان
 
تاریخ دفاع : 96/6/30
 
ساعت: 13