اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

امورفرهنگی با همکاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع و بسیج پایگاه شهید شهریاری موسسه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی برای نیازمندان حاشیه شهر

تحت عنوان سبدغذایی نمود.

این سبد های غذایی در ایام لیالی قدر بین نیازمندان توزیع گردید.