اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 4 بهمن 1399

رشته جدید مهندسی خط و سازه های ریلی

 

رشته جدیدمهندسی خط و سازه های ریلی برای اولین بار در مشهد در موسسه آموزش عالی  خاوران پس از دانشگاه علم و صنعت تهران