اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

اعیاد شعبانیه

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت به مناسبت اعیاد شعبانیه اقدام به

برپایی نمایشگاهی متشکل از چند غرفه و ایستگاه صلواتی پذیرایی در این ایام به مدت یک هفته

از تاریخ 98/1/20 تا 98/1/28 نمود.