اطلاعیه انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 97- 96 (بهمن ماه )

 

قابل توجه دانشجويان محترم

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 97- 96 (بهمن ماه ) دانشجويان  بر مبناي تعداد واحد مورد نياز موجودي ذيل را در حساب دانشجويي خود به عنوان علي الحساب شهريه  به حساب 1339298855   يا شماره كارت   2941-7012-3377-6104     نزد بانك ملت تامين نمايند.

دانشجويان محترم مي توانند در صورت تمايل كل مبلغ را به صورت نقدي پرداخت نمايند . لذا اين دسته از دانشجويان ضرورتي به مراجعه حضوري به موسسه ندارند . يا به صورت اقساط به شرح ذيل عمل نمايند .

الف ) انتخاب واحد زير 6 واحد :      مبلغ  5.000.000 ريال

 

ب ) انتخاب واحد زير 14 واحد :     مبلغ  8.500.000 ريال (در صورت عدم امكان واريزنقدي مبلغ  7.000.000  ريال نقد و يك فقره چك 1.500.000 ريالي به تاريخ 97/02/05 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران قبل از انتخاب واحد )

 

ج ) انتخاب واحد بالاي 14 واحد :    مبلغ 12.000.000 ريال (در صورت عدم امكان واريزنقدي مبلغ 8.500.000 ريال نقد و يك فقره چك 3.500.000 ريالي به تاريخ 97/02/05 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران قبل از انتخاب واحد )

 

د ) مقطع كارشناسي ارشد :  مبلغ 18.500.000 ريال نقد (در صورت عدم امكان واريزنقدي مبلغ 11.500.000 ريال نقد و دو فقره چك 3.500.000 ريالي به تاريخ 96/12/20 و 97/02/05 در وجه موسسه آموزش عالي خاوران قبل از انتخاب واحد )

 

-دانشجويان محترم توجه داشته باشند ، سيستم به دانشجوياني كه موجودي آنها كمتر از مبالغ قيد شده باشد اجازه انتخاب واحد مازاد بر سقف را نمي دهد . ( موجودي به معناي اين است كه  : هر گونه بدهي و يا كسر بستانكاري كه در قسمت مالي سايت ثبت گرديده است پرداخت شود )

 

-دانشجويان مي توانند شهريه خود را از هر يك از كارتهاي عضو شتاب به شماره كارت حساب موسسه فقط از طريق ATM ( خودپردازهاي )‌ بانك ملت واريز نمايند .

 

-مبالغ واريزي پس از حدود 24 ساعت كاري در سايت دانشجو ثبت مي گردد ( در صورت عدم وجود اشكال در سيستمهاي بانك عامل )  و نيازي به ارائه فيش به صورت حضوري به امور مالي نمي باشد و جهت اطمينان از ثبت فيش واريزي به قسمت امورمالي سايت دانشجويي دانشجويي خود مراجعه نماييد  .

 

-دانشجو موظف به ثبت و كنترل صحت شناسه دانشجويي قيد شده در قسمت مالي سايت دانشجويي خود با اطلاعات فيش واريزي مي باشد .

 

دانشجويان مي توانند با فعال نمودن رمز دوم اينترنتي كارتهاي عضو شتاب خود از طريق پرداخت الكترونيك قسمت مالي سايت دانشجويي خود اقدام به تكميل موجودي حساب شهريه با استفاده از دستورالعمل پرداخت داخل سايت دانشجويي نمايند و بلافاصله وارد قسمت انتخاب واحد سايت آموزشي شوند و انتخاب واحد خود را انجام دهند .

 

 

دانشجوياني كه تمايل دارند علي الحساب شهريه خود ( طبق بندهاي ب ، ج ، د ) را به صورت اقساط پرداخت نمايند  ، بايد از طريق ثبت چك قسمت امور مالي سايت دانشجويي مشخصات چك بانكي خود را در قسمت مالي سايت بر اساس تعداد انتخاب واحد ، ثبت نموده و اصل چك را به همراه پرينت مشخصات چك ثبت شده به امور اداري (‌آقاي رفوگران )‌ تحويل و رسيد چك خود را دريافت نمايند .

 

تــــــــذكـــــــر :

-چكهاي موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه غير قابل قبول مي باشد .

-فقط چكهاي به تاريخ اعلام شده در سيستم دانشجويي قابل قبول خواهد بود ، لطفا از مراجعه حضوري براي تغيير تاريخ چك خودداري فرماييد .

-عدم ارائه اصل چك به منزله عدم تكميل موجودي بوده و در جمع مبلغ بستانكاري انتخاب واحد شما لحاظ نمي گردد ، بنابراين امكان انتخاب واحد نخواهيد داشت .

از ثبت چكهاي مخدوش و برگشتي در سيستم جدا خودداري فرماييد .

هر گونه مغايرت در چكهاي ثبت شده و اصل چك موجب ابطال و عدم قبول اصل چك خواهد شد و مسئوليت آن به عهده شخص دانشجو مي باشد .        

-لازم است دانشجويان تا حداكثر 72 ساعت قبل از انتخاب واحد ( 96/11/14 ) نسبت به تكميل موجودي خود اقدام نمايند . لذا ديركرد در واريز و بروز هر گونه مشكل از جانب بانك عامل  به عهده شخص دانشجو مي باشد .

امور مالي

97/10/20