قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(كارشناسي پيوسته عمران)

 

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی زیر در گروه عمران و مديريت پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی دیگر دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند. 

رديف كارشناسي پيوسته عمران
1 مقاومت مصالح1
2 ديناميك
3 نقشه برداري1 و عمليات
4 مصالح ساختماني و آز
5 برنامه‌نويسي كامپيوتر
6 طراحي معماري و شهرسازي
7 زمين شناسي
8 استاتيك
9 سازه هاي فولادي 1
10 تحليل سازه 2
11 هيدروليك و آزمايشگاه
12 هيدرولوژي مهندسي
13 سازه هاي بتن آرمه 1
14 راهسازي
15 آزمايشگاه مكانيك خاك
16 آزمايشگاه تكنولوزي بتن
17 مكانيك سيالات
18 تكنولوژي بتن
19 تحليل سازه1
20 مكانيك خاك
21 مهندسي محيط زيست
22 اصول مهندسي باد و زلزله
23 اصول مهندسي پل
24 متره و برآورد پروژه
25 اقتصاد مهندسي
26 روش‌هاي اجراي ساختمان
27 نرم افزار‌هاي مهندسي عمران
28 زبان تخصصي
29 راه‌آهن
30  كاربرد gis در مهندسي عمران 
31 سازه‌هاي فولادي2
32 مهندسي پي
33 ماشين‌آلات راهسازي
34 سازه‌‌هاي بتن آرمه2
35 تاسيسات برقي مكانيكي
36 ترافيك
37 روسازي
38 مهندسي آب و فاضلاب و پروژه
39 ترابري
40 اصول مديريت ساخت
41 بناهاي آبي
42 سازه‌هاي بنايي مقاوم در برابر زلزله

  گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26