اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

راهیابی طرح ماهواره مکعبی دانشگاه خاوران مرحله اول مسابقه طراحی منظومه ماهواره

 
 
راهیابی طرح ماهواره مکعبی دانشگاه خاوران با رویکرد سنجش از دور در مرحله اول مسابقه طراحی منظومه ماهواره که با حمایت سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران و مرکز نوآوری فاطر دانشگاه شریف برگزار می گردد.
لازم به ذکر است که دانشگاه خاوران تنها تیم راه یافته از استان خراسان رضوی بوده ودر بین ۱۵ تیم رتبه خوبی کسب نموده است.