اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

عید غدیر

امور فرهنگی موسسه به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر
اقدام به ایجاد فضایی شاد ومعنوی  در فضای محیطی و مجازی نمود 
همچنین ضمن پخش مولودی با تهیه وتوضیع بسته هایی از همگان
پذیرایی صورت  گرفت