اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

جلسه کاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع با حضوردبیر و اعضای فعال کانون

مورخ 28 بهمن ماه برگزار گردید. 

این جلسه که با دعوت و حضورمدیر فرهنگی همراه بوده،دبیرکانون در خصوص برنامه ریزی

فعالیت های پیش رو در نیمسال تحصیلی دوم99ـ98 به ارائه گزارش پرداخت.