کسب مقام برتر دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران در المپیاد علمی مقدماتی

مرحله اول المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در بین استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان،  28 و 29 بهمن ماه 95 برگزار گردید. موسسه آموزش عالی خاوران در گروه مهندسی کامپیوتر یک تیم 5 نفره به این المپیاد اعزام نمود. هر سال در هر رشته 5 نفر از دانشجویان برتر به مرحله نهایی المپیاد غیر متمرکز راه می یابند و امسال از میان این 5 نفر ، دانشجویان ذیل از موسسه آموزش عالی خاوران موفق به کسب رتبه های برتر در مرحله المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رشته مهندسی کامپیوتر گشتند:

·        کسب رتبه اول المپیاد مقدماتی توسط خانم مریم خباز مافی نژاد 

·        کسب رتبه دوم المپیاد مقدماتی توسط خانم شفیقه رحیمی

·        کسب رتبه پنجم المپیاد مقدماتی توسط آقای علی شریعتی

مراتب تقدیر و تشکر ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران از دانشجویان فوق و اساتید محترم آنان به عمل آمده است؛ و به امید ایزد منان دانشجویان فوق در اردیبهشت ماه 1396 به مرحله نیمه نهایی المپیاد کشوری که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود اعزام خواهند شد.