اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

نمایه شدن مقالات ساستک در CIVILICA

 

 

 

 

تمامی مقالات پذیرفته شده در مجموعه سمپوزیوم های پیشرفت های علوم و تکنولوژی از سال 1390 تا کنون در سایت CIVILICA مرجع همایش ها و مقالات نمایه شده اند.

 

برای مشاهده بر روی نام هر سمپوزیوم یا همایش کلیک کنید.

 

 

 

 

همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی-بهمن 1391 (زیرمجموعه ساستک 7)

همایش ملی عمران و توسعه پایدار- بهمن1391(زیرمجموعه ساستک 7)

 

 

 

🔴نهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در قالب 4 کمیسیون(1393):

1. همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی

2. همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران

3.همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

4. همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

 

 

🔴دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در قالب 4 کمیسیون(1394):

1. همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور

2. همایش ملی معماری، شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی

3.همایش مهندسی برق، مخابرات پزشکی و پژوهشهای نیاز محور با محوریت دستاوردهای نوین در علوم مهندسی

4.همایش ملی کامپیوتر و پژوهش های نیازمحور، آخرین دستاوردهادر فناوری اطلاعات

 

 

🔴یازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در قالب 4 کمیسیون(1395):

1. همایش ملی مهندسی عمران، محیط زیست و سرزمین پایدار

2. همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار

3.همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار

4. همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار

 

 

🔴دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در قالب 5 کمیسیون(1396):

1.همایش ملی سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

2. همایش ملی سرزمین پایدار تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

3.همایش ملی سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست

4. همایش ملی سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی

5. همایش ملی علوم و فنون دریایی

 

 

🔴سیزدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی در قالب 4 کمیسیون(1397):

1. سرزمین پایدار، مهندسی عمران و محیط زیست

2. سرزمین پایدار، تازه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات

3. سرزمین پایدار، پژوهش های نوین در مهندسی برق و پزشکی

4. سرزمین پایدار، معماری و شهرسازی