کانون دانشجویی قرآن و عترت

به مناسبت هفته قرآن و عترت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، امور فرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران اقدام به فضا سازی و نصب بنر در محیط موسسه و برنامه ریزی برای اجرای برنامه های قرآنی متنوع و مسابقات قرآنی بین اساتید،کارکنان و دانشجویان نموده است.