اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

جلسه مسئولین مراکز مشاوره

 

در تاریخ یکشنبه 96/10/3جلسه‌ای با حضور مسئولین مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی به منظور تبادل تجارب و همکاری و هماهنگی فعالیت ها، در دانشگاه فردوسی تشکیل گردید. در این جلسه فرایند کمیسیون موارد خاص در رابطه با دانشجویانی که به دلیل مشروطی بیش از حد مجاز به مرحله اخراج رسیده‌اند بررسی گردید.