اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

هفته قرآن و عترت

امورفرهنگی موسسه ضمن گرامیداشت هفته قرآن با همکاری کانون قرآن وعترت اقدام به برگزاری

 محفل انس با قرآن با تلاوت قاری ممتاز کشوری استاد امید رمضانی و سخنرانی کارشناس دینی

در تاریخ 97/8/28 نمود.