اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 28 دی 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

برگزاری تریبون آزاد با موضوع حجاب با حضور استاد مافی نژاد و استقبال خوب دانشجویان

در نمازخانه موسسه مورخ 98/9/19