اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون دانشجویی سها

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی سها به مناسبت روز احسان و نیکوکاری و

همچنین باتوجه به نزدیک شدن به ایام سال جدید اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی برای 

تامین نیازهای اصلی حاشیه نشینان شهر نمود.