اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی هلال احمر

دیدار اعضای کانون هلال احمر با ایستگاه 34 آتشنشانی به مناسبت هفته 

آتشنشانی و ایمنی مورخ 98/7/7