اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی هلال احمر

دیدار اعضای کانون هلال احمر با ایستگاه 34 آتشنشانی به مناسبت هفته 

آتشنشانی و ایمنی مورخ 98/7/7