اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 4 اسفند 1398

جلسه فرهنگی

برگزاری جلسه جهت برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی سال تحصیلی 99 ـ 98،

مورخ 98/6/9 باحضور فعالان فرهنگی و دبیران کانون ها