اطلاعیه بسیار مهم دفاع پایان‌نامه قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اطلاعیه بسیار مهم دفاع پایان‌نامه

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

دانشجویانی که قصد دارند تا پایان بهمن ماه 1395 از پایان‌نامه خود دفاع نمایند، باید فقط و فقط حداکثر تا تاریخ 95/11/14 پایان‌نامه خود را تکمیل و به سرانجام رسانده و CD آن را به همراه «برگه درخواست برگزاری جلسه دفاع» و تاییده امور مالی قبل از جلسه دفاع که در سایت تحصیلات تکمیلی موجود  می‌باشد، به مدیریت تحصیلات تکمیلی (طبقه اول، خانم ارباب) تحویل نمایند. بنابراین هماهنگی‌های لازم با استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه صورت پذیرد. (یادآوری می‌گردد حداقل زمان لازم بین درخواست جلسه دفاع و برگزاری جلسه دفاع 10 روز می‌باشد.)

 

چنانچه دفاع از پایان‌نامه تا پایان بهمن 95 صورت نگیرد بایستی در شروع ترم آینده  به شرط داشتن شرایط لازم، مجدداً انتخاب واحد انجام شود.

 

مدیر تحصیلات تکمیلی 95/10/20