مسابقات تنیس

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر در تاریخ 96/09/01 با حضور 14 نفر در دو مرحله به صورت دوره ای - حذفی انجام شد . در مرحله اول نفرات اول و دوم هر گروه به دور بعد راه یافتند و درمرحله دوم مسابقات به صورت حذفی انجام شد .که نفرات اول تا سوم به تربیب ذیل مشخص شدند.
 
 
 
 
 
نفر اول:ماجده دشتبان
نفر دوم:فاطمه جعفری
نفر سوم:ساناز حصاری