اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

مشاوره فردی

امور فرهنگی موسسه جهت ارتقا سطح فکری دانشجویان و همچنین کسب مهارت های لازم در زندگی
فردی و اجتماعی آن ها ، اقدام به برگزاری سلسله جلسات مشاوره فردی با موضوع  " ازدواج ، آرامش ،
امنیت " در طول ترم(دوشنبه ها)با حضور اساتید و کارشناسان برتر در این زمینه می نماید.

دانشجو حاضر در جلسه مشاوره پس از ثبت نام در امور فرهنگی از خدمات مشاوره ای رایگان بهره مند می شود.
امید است این جلسات مشاوره بتواند راه گشای دانشجویان در امور فردی و اجتماعی زندگیشان باشد