اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کانون دانشجویی قرآن و عترت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت اقدام به برگزاری

مراسم دعا در روزهای سه شنبه هرهفته قبل ازاقامه نماز ظهروعصر می نماید.

این مراسم در ترم گذشته روزهای یکشنبه برگزار می گردید.