کسب مقام برتر دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران در المپیادعلمی مقدماتی

کسب مقام برتر توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران در المپیاد مقدماتی

المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در بین استانهای خراسان رضوی ، شمالی ،جنوبی و سمنان ،آخر بهمن ماه 1394 توسط موسسه آموزش عالی سلمان برگزار شد .موسسه آموزش عالی خاوران 2 تیم 5 نفره در گروه های مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران به این المپیاد اعزام نمود. در هر رشته 5 نفراز دانشجویان برتر به مرحله نهایی المپیاد غیر متمرکز راه یافتند که از این بین ، دانشجویان ذیل از موسسه آموزش عالی خاوران موفق به کسب رتبه های برتر در مرحله المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گشتند:

نفرات برتر از میان 5 نفر دانشجوی اعزامی رشته مهندسی کامپیوتر :

الهام سمیعی                      رتبه اول المپیاد مقدماتی

مریم خباز مافی نژاد            رتبه دوم المپیاد مقدماتی

علی شریعتی                     رتبه پنجم المپیاد مقدماتی

نفرات برتر از میان 5 نفر دانشجوی اعزامی رشته مهندسی عمران:

محمد الیاس قادری               رتبه دوم المپیاد مقدماتی

مراتب تقدیر و تشکر ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران از دانشجویان فوق و اساتید محترم آنان در تاریخ 1395/02/06 در روزنامه خراسان چاپ گردید.همچنین لوح تقدیر دانشجویان فوق و اساتید گرامی توسط موسسه آموزش عالی سلمان تهیه و تقدیم حضور ایشان گردیده است.لازم به ذکر است دانشجویان نامبرده در تاریخ 23 و24 اردیبهشت ماه در مرحله نیمه نهایی المپیاد غیر متمرکز مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران شرکت نموه اند که نتایج آن به زودی اعلام خواهد گشت.