برگزاری مراسم افطاری با حضور اساتید و کارکنان موسسه

امور فرهنگی موسسه در ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، امسال نیز مراسم تجلیل و تقدیر از فعالین انجمن علمی، پژوهشی، فرهنگی، بسیج دانشجویی را درتاریخ 1401/2/6به عمل آورد. این برنامه از ساعت 18 در مکان آمفی تئاتر موسسه برگزار گردید
 مراسم با مجری گری توانمند آقای انصاریان آغاز و در ادامه با سخنرانی ریاست محترم جناب اقای دکتر مزینانی به عنوان خوش آمد گویی و تقدیر دانشجویان و سخنرانی معاونت دانشجویی جناب اقای دکتر رجایی  بیاناتی در حوزه مسائل معرفتی در ارتباط با ماه مبارک رمضان مطرح گردید. 
در انتها مدیر پژوهشی موسسه جناب آقای دکتر مزروعی ضمن تشکر از فعالیت های دانشجویان، از دانشجو های فعال بخش انجمن علمی تشویق و ترغیب فعالیت های بیشتر درسی و علمی به عمل آورد. 
و در پایان برنامه همراه با پخش اذان نماز جماعت برگزار گردید و همگان با حضور پای میز های افطاری در سالن پذیرایی مجموعه ملوان افطاری صرف نمودند.