اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

جاماندگان حسینی

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن وعترت به مناسبت

اربعین حسینی ، رحلت رسول اکرم(ص) و شهادت امام رضا (ع ) اقدام به راه اندازی

کاروان پیاده جاماندگان حسینی در تاریخ 97/8/14 به مقصد حرم مطهر رضوی نمود .