خبر کنسلی کلاس رشته کامپیوتر

با سلام
کلاس مهندس تیمورتاشلو مورخ 1396/10/13 برگزار نمیگردد
باتشکر
مدیریت کلاس ها