هفته دفاع مقدس

به منظور ایجاد نشاط و تقویت آمادگی جسمانی در بین همکاران بسیج اساتید، روز پنج شنبه ۸ مهر ماه اردوی کوهپیمایی به مقصد دره زیبای ازغد برگزار گردید. این حرکت از ساعت ۶ صبح از پل هاشمیه آغاز گردید و قبل از ساعت ۱۰ صبح به اتمام رسید و هر یک از عزیزان در محل خدمت خود حضور یافته اند .