اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی هلال احمر

امورفرهنگی موسسه باهمکاری کانون دانشجویی هلال احمر:

برگزاری اولین دوره مقدماتی امداد و کمک های اولیه

 در دو کد وبه مدت دوهفته روز های فرد