اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

غبار روبی نمازخانه موسسه

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی قرآن و عترت و بسیج دانشجویی در آستانه

فرارسیدن ماه مبارک رمضان برای استقبال از این ماه پرفضیلت و حضور بیشتر و بهتر نمازگزاران 

روزه دار ، اقدام به غبار روبی نمازخانه موسسه نمود.