قابل توجه دانشجويان گروه عمران و مديريت پروژه(كارشناسي ناپيوسته ساختمان)

 

در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  دروس تخصصی كارشناسي ناپيوسته ساختمان ارائه نخواهد شد. دانشجویان در صورتی که تمایل به ارائه دروس تخصصی  دارند به کارشناس گروه عمران مراجعه نمایند

  گروه عمران و مديريت پروژه

1395/04/26