مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارداني پيوسته تکميل ظرفيت بهمن ماه 1396

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام در مقطع كارداني پيوسته تکميل ظرفيت 1396

ضمن عرض تبريك به واسطه قبولي شما در دانشگاه، به اطلاع مي‌رساند ارائه مدارك عنوان شده در رديف‌هاي زير و نيز حضور شخص پذيرفته شده در زمان ثبت نام الزامي است.

توجه: ازپذيرش پذيرفته‌شدگان با کسري مدرک جداً خودداري مي‌گردد.

يادآوري مي‌گردد ثبت نام در بازه‌ي زمانبندي اعلام شده توسط موسسه به شرح زير صورت مي‌پذيرد و پس از پايان تاريخ اعلام شده منطبق بر ماده 3 آيين نامه آموزشي وزارت علوم عمل گرديده و دانشجو منصرف از تحصيل قلمداد مي‌گردد.

ترتيب بر اساس حرف اول نام خانوادگي

تاريخ مراجعه

ساعت ثبت نام

الف-ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ-س- ش

17/11/1396

8صبح تا 13

ص-ض-ط-ظ- ع- غ-ف-ق-ك- گ-ل-م-ن-و-ه-ي

18/11/1396

8صبح تا 13

 

1.اصل فيش بانكي جهت شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96 به صورت علي‌الحساب شهريه ثابت و متغير

علي الحساب  : 12.000.000 ريال ( درصورت عدم امكان واريزنقدي مبلغ 8،500،000 ریال نقد و 3،500،000 ریال چک به تاریخ 05/02/97 ) در وجه موسسه آموزش عالی خاوران قبل از انتخاب واحد

- باقيمانده شهريه با توجه به تعداد واحد انتخابي قبل از دريافت كارت ورود به جلسه ، بايد تسويه حساب شود

توضيحات : جهت رفاه حال شما دانشجويان محترم، ‌شما مي‌توانيد به يكي از شعب بانك‌هاي ملت در سراسركشور مراجعه و يا از دستگاه‌هاي پوز فروشگاهي و ATM موجود در محل موسسه استفاده نماييد.

 

-حساب جام بانك ملت به شماره  1339298855 ( شماره كارت 2941-7012-3377-6104  )  به نام موسسه آموزش عالي خاوران

 

تذكرات مهم:

1- توصيه مي‌گردد كه دانشجويان محترم جهت دريافت شماره شناسه پرداخت  بانكي خود به سايت موسسه به آدرسkhi.ac.ir  مراجعه يا به صورت حضوري از تابلوهاي نصب شده در محل موسسه دريافت نمايند.

2- لازم است دانشجويان محترم فقط از ATM   هاي بانك ملت با استفاده از كارتهاي عضو شتاب جهت هر گونه پرداخت خود استفاده نمايند.

2.اصل كارت ملي و دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن. (دانشجويان پسر مشمول سه برگ تصوير پشت‌ و رو )

3.اصل شناسنامه و دو دوره تصوير از تمام صفحات آن.

4.شش قطعه عكس 4×3 تمام رخ(دانشجويان پسر مشمول 12 قطعه عکس)  تهيه شده در سال جاري با زمينه سفيد با كيفيت بالا و پشت نويسي شده.

5.اصل دفترچه بيمه و يک برگ تصوير از آن.

6.اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تا پايان‌ ديماه‌ 1396 متناسب با رشته قبولی با مهر و امضا آموزشگاه و دو برگ تصوير آن.

7.  اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ متوسطه‌ نظام‌قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌ يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ نظام‌ قديم‌ ( هنرستان‌ ) مبني‌ برگذراندن‌ كليه‌ دروس‌ چهارساله متناسب با رشته قبولی با مهر و امضا آموزشگاه و دو برگ تصوير آن.

8.اصل ريزنمرات ديپلم (متوسطه) با مهر و امضا آموزشگاه.

9.فيش پستي درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم(از طريق دفتر خدمات پستي مستقر در موسسه).

10.دانشجويان پسر ملزم به ارائه يكي از مدارك زير مي‌باشند:

 برگ اعلام فراغت از تحصيل مقطع سه ساله (دیپلم).

 اصل كارت الکترونيکي پايان خدمت وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن.برگ سبز اعزام به خدمت وظيفه عمومي بدون مهر غيبت و تاريخ اعزام بعد از 1 مهر سال جاري.

اصل كارت الکترونيکي معافيت دائم وظيفه عمومي دو برگ تصوير پشت‌ و رو از آن

دارا بودن برگه معافيت موقت پزشکي بدون غيبت در مدت اعتبار آن.

نامه موافقت از يگان خدمتي ويژه پرسنل نظامي.

مجوز كتبي از سازمان وظيفه عمومي ناجا مبني بر ادامه تحصيل

 اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت