اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

دبیر کل همایش معماری و شهرسازی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک

دبیر کل همایش معماری و شهرسازی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک، سرکار خانم دکتر فاطمه مهدیزاده سراج عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تهران معرفی شدند.

 

مشاهده رزومه