اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

عتبات دانشگاهیان

ثبت نام عتبات دانشگاهیان ویژه دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه های سراسر کشور

زمان ثبت نام: 18 الی 27 خرداد ماه

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتربه سایت www.labbayk.ir مراجعه نمایند.