اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 30 بهمن 1396

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پروپوزال( پیشنهاد پایان نامه) دانشجویان کارشناسی ارشد عمران چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ برگزار میگردد.