اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی قرآن و عترت

برگزاری مراسم مذهبی آل یاسین در ترم جدید 

هرهفته سه شنبه ها نمازخانه موسسه بعد از نماز ظهر وعصر