اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 21 آبان 1398

کانون دانشجویی قرآن و عترت

برگزاری مراسم مذهبی آل یاسین در ترم جدید 

هرهفته سه شنبه ها نمازخانه موسسه بعد از نماز ظهر وعصر