اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کانون دانشجویی نشاط و سلامت

امورفرهنگی موسسه با همکاری کانون دانشجویی نشاط و سلامت به منظور ایجاد شور و نشاط

و رقابت سالم در بین دانشجویان اقدام به برگزاری مسابقه شطرنج در تاریخ98/3/2 نمود.

درپایان ضمن مشخص شدن نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود به آنها اهدا گردید.