بازدید

 
 
 
حمام مهدی قلی بیک مربوط به دوره صفویه، این حمام مجموعه‌ای از فضاهای متعدد بوده و بزرگترین و زیباترین بخش آن بخش بینه حمام با هشت ستون و تزئینات نقاشی است.
استاد:جناب آقای فتحی