مسابقه

 
 
 
 
 
🎉اولین مسابقه بین رشته ای
مهندسی  #پزشکی #کامپیوتر #معماری
((طراحی #مطب_دندان _پزشکی هوشمند))
 
 📍13 و 14 آذر: آموزش مفاهیم با 6 استاد هیات علمی
📍27 آذر :تحویل یک فایل سه بعدی از مطب
 
📌هرتیم شامل سه دانشجو بین رشته ای که بصورت گروهی به طراحی یک مطب هوشمند همکاری می کنند
 
📍ثبت نام:https://evnd.co/5UJgz
 
⏰اطلاعات بیشتر:
1- مراجعه به دفتر صنعت خاوران مهندس #توکلی 
2-مراجعه به گروه مهندسی پزشکی خاوران مهندس #مزروعی
3-کانال تلگرام و مشاهده قوانین: @computer_khi