اطلاعیه بسیار مهم تمدید سنوات

اطلاعیه بسیار مهم تمدید سنوات

 

دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آنان ( 4 نیمسال ) به پایان رسیده است باید هرچه سریعتر جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال پنجم ( مهر 95) فرم طرح اشکال آموزشی را از سایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل و ثبت دلایل و مستندات، از تاریخ 95/6/16 لغایت 95/6/21 به مدیریت تحصیلات تکمیلی در طبقه اول ( سرکارخانم ارباب ) تحویل نمایند.

 

دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیلی آنان ( 5 نیمسال و بیشتر) به پایان رسیده است باید هرچه سریعتر جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل در نیمسال ششم و هفتم و... (مهر 95) فرم کمیسیون موارد خاص را از انتشارات دریافت و پس از تکمیل و ثبت دلایل و مستندات، از تاریخ 95/6/16 لغایت 95/6/21 به اداره آموزش ( سرکارخانم صابر) تحویل نمایند.

بدیهی است که عدم تحویل فرم مذکور تا تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

 

اطلاعیه بسیار مهم تمدید پروژه

 

دانشجویانی که موظفند درس پایان نامه را برای ترم جدید (مهر 95 ) تمدید نمایند در صورت داشتن سنوات، باید هر چه سریعتر فرم تمدید پایان نامه را از سایت مؤسسه دریافت و پس از تکمیل از تاریخ 95/6/16 لغایت   95/6/21 به مدیریت تحصیلات تکمیلی در طبقه اول ( خانم ارباب )تحویل دهند. در غیر این صورت پس از تاریخ مذکور مجاز به انتخاب واحد درس پایان نامه نبوده و عواقب آن بعهده دانشجو می‌باشد.

 

اطلاعیه بسیار مهم دفاع پایان نامه

دانشجویانی که قصد دارند تا پایان شهریور ماه 1395 از پایان نامه خود دفاع نمایند، باید حداکثر تا تاریخ 95/6/15  پایان نامه خود را تکمیل و به سرانجام رسانده و CD آن را به همراه «برگه درخواست برگزاری جلسه دفاع» که در سایت تحصیلات تکمیلی می باشد، به مدیریت تحصیلات تکمیلی (طبقه اول، خانم ارباب) تحویل نمایند. بنابراین هماهنگی های لازم با استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه صورت پذیرد. (یادآوری می گردد حداقل زمان لازم بین درخواست جلسه دفاع و برگزاری جلسه دفاع 10 روز می باشد)

چنانچه دفاع از پایان نامه تا پایان شهریور 95 صورت نگیرد بایستی در شروع ترم آینده (مهر95) به شرط داشتن شرایط لازم، مجدداً انتخاب واحد انجام شود.

                 

مدیریت تحصیلات تکمیلی