اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 10 آبان 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

برگزاری طرح پویش ملی نذر کتاب به درخواست سازمان ملی صدا و سیما

به همت کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

با مشارکت عموم