اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و رسانه

آغاز ترم دوم آموزش بازیگری تا اجرا از نهم خرداد ماه

هرهفته پنجشنبه ها از ساعت 12 الی 16

امورفرهنگی باهمکاری کانون فرهنگ و رسانه

علاقه مندان برای پیوستن به گروه و هماهنگی تست بازیگری به امورفرهنگی مراجعه نمایند.