جلسات سخنرانی هفتگی تازه های علمی-پژوهشی اساتید هیات علمی خاوران

#جلسات #سخنرانی #هفتگی_تازه_های_علمی #پژوهشی #اساتید #هیات_علمی #موسسه_آموزش_عالی_خاوران
 
عنوان سخنرانی:
مقایسه ویژگی های بیماران آلزایمر خفیف و شدید و افراد سالم توسط سیگنال های مغزی
 
سخنران: 
جناب آقای دکتر الیاس مزروعی راد
 
تاریخ سخنرانی: 1401/02/27
ساعت برگزاری : 12 الی 14