اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

دبیر کل همایش علوم و فنون دریایی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک

دبیر کل همایش علوم و فنون دریایی زیر مجموعه سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی ساستک، جناب آقای دکتر مسعود صدری نصب عضو هیات علمی دانشگاه تهران معرفی شدند.

 

 

مشاهده رزومه