ویژه برنامه گرامیداشت روز معلم

ویژه برنامه گرامیداشت روز معلم به پاس خدمات بی دریغ اساتید موسسه آموزش عالی خاوران در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1395 در مرکز رفاهی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

این مراسم با حضور جناب آقای دکتر مباشری ریاست محترم مؤسسه، جناب آقای دکتر جهانگیری معاونت محترم پژوهشی و جناب آقای مهندس امیری معاونت محترم آموزشی مؤسسه و دیگر مسئولین مربوطه با دعوت از تمامی اساتید هیئت علمی و حق التدریس آغاز گردید . ابتدا جناب آقای دکتر مباشری ضمن خیر مقدم به حضار محترم دقایقی را در خصوص فعالیت های آموزشی مؤسسه و پیشرفت های علمی و پژوهشی  در سال 1394 صحبت نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس امیری معاونت محترم آموزشی به بیان رسالت هایی که بر عهده ی اساتید محترم است پرداخته و از آنها خواستند علاوه بر ترویج علم در بین دانشجویان، در حد توان آنها را در دیگر عرصه های زندگی یاری نمایند.

اختتامیه مراسم گرامیداشت روز معلم  با تقدیر و تشکر از اساتید برتر و نمونه ی هر گروه آموزشی، مدیران و همچنین هیا ت علمی برتر و با اهدای لوح سپاس و صرف شام برگزار شد.