همایش

موسسه آموزش عالی خاوران باحضور مسئول دفتر ارتباط با صنعت و مدیر پژوهشی برگزار میکند:
 
خلاصه ای از دستاوردهای همایش چهاردهم میلان نوآوری
 
سخنران ها: جناب آقای دکتر شریعتی(مدیرکارخانه نوآوری) و مهندس پورعلی
مهمانان: ۱۴ نفرازمدیران شهری پشتیبان کارخانه و دانشجویان دانشگاه های مختلف مشهد
 
 
#موسسه_آموزش_عالی_خاوران 
 
🌐سایت موسسه :
www.khi.ac.ir